Utsändande och utbildande partners

Vår önskan och dröm är att Engage ska vara en plats att möta Herren och höra Honom tala personligen till alla som är där. Vår bön är att kallelsen till de onådda och bibellösa folken ska finnas med i allting på konferensen.

Utifrån Rom 10 så vet vi att för att kunna gå måste någon sända! Tanken med montrar i foajén är att skapa en miljö av sändande, en Herrens smörgåsbord av alternativ som passar olika individers kallelse och dröm att tjäna Herren i missionens tjänst. Så vi har bjudit in ett antal utbildande och utsändande missionsorganisationer att finnas med för att erbjuda möjligheter att göra din dröm till verklighet.

Du kan möta följande sändande och utbildande organisationer under dagen i Nässjö, ställa alla frågor du bara kan och även signa upp för utbildning eller missionsresor, korta som långa.

 

Mediapartners