Vad är strategiska missionsuppdrag för svenska församlingar och missionsorganisationer för 2019 och framåt? Hur relaterar vi till 1% frågan?

Engagekonferensen riktar in sig på onådda och bibellösa folk. Ungefär 1% av världens missionspengar går till att nå de onådda folken. Vi har också ca 1,5 miljarder människor som inte har hela bibeln på sitt modersmål.

Hur ser vi på det? Påverkar det inriktningen på vår mission? Hur gör vi för att onådda ska bli nådda? Bibellösa ska få en bibel?

I år på den missiologiska konsultationen vill vi reflektera, samtala och bedja, och med öppna hjärtan söka Herrens ledning för framtiden. Våga drömma om att alla en dag har fått tillgång till evangelium.
Välkommen att komma med oss på den resan. Vi behöver samla alla goda krafter som har ett hjärta för att nå de onådda och arbeta tillsammans tills Jesu Ord uppfylls och människor från alla folk och språk en dag står inför Guds tron i himlen.

Vi jobbar utifrån 1 Kor 12:26 och Ef 4:16 att när vi kommer samman har alla något att bidra med, ett perspektiv och insikt som just du bär i ditt hjärta, en Gudserfarenhet som delas och läggs som en byggsten i det Guds hus du är med och bygger.

Ett uttryck som ofta används internationellt är ‘Reflective Practitioner’, fritt översatt ‘En reflekterande praktiker’. Vi jobbar ofta oförtrutet vidare men ger vi oss själva utrymmet att tillsammans reflektera över vad vi gör och varför vi gör det? Och framför allt reflektera över det vi har gemensamt och som utgör grundbulten i vårt varför, nämligen Guds Ord.

Vår bön är att vi under dessa timmar vi har tillsammans ska göra just detta, reflektera över Guds Ord, vända oss till Källan för vår existens och återupptäcka skatter som kanske skymts av vardagens damm eller hamnat i skuggan av alla praktiska göromål vi har ansvar för.

Så, varmt välkommen att komma med och bidra med din gåva för att fördjupa och bredda vår förståelse av missions befallningen.

Konsultationen kommer att vara kl 13:30-16:30 Lördagen 12/10 i Nässjö Pingstkyrka och leds av Annika Ralston med team. 

 

Anmälan Missiologisk Konsultation 12/10 13:30 - 16:30