För de onådda och bibellösa folken

 

 

#Onåddafolk #Bibellösafolk #deminstnådda

#engagemission20

Var: Jönköping

När: 7 november 2020

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

At Your Service

Mats-Jan Söderberg

Mats-Jan Söderberg

Missionsföreståndare, Folk&Språk

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Missionsdirektor, Gå ut Mission

Daniel Stråle

Daniel Stråle

Missionsledare, OM Sverige

Respons

Respons

Lovsångsteam

Program

Arrangörer

Mediapartner