För de onådda och bibellösa folken

 

 

#Onåddafolk #Bibellösafolk #deminstnådda

#engagemission20

Var: Allianskyrkan, Jönköping

När: 10:00 7 november 2020

Budskapet för Engage är detsamma som föregående år:

Det finns fortfarande människor och folkgrupper i världen där Jesus aldrig blivit presenterad och trots att Bibeln är världens mest lästa bok finns det språk som Guds Ord aldrig översatts till. De onådda och bibellösa folken är vår generations utmaning!

Engage. Mission. Now!

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

At Your Service Live in Jönköping

Mats-Jan Söderberg

Mats-Jan Söderberg

Missionsföreståndare, Folk&Språk

Jonas Andersson

Jonas Andersson

Missionsdirektor, Gå ut Mission

Daniel Stråle

Daniel Stråle

Missionsledare, OM Sverige

Pelle Hörnmark

Pelle Hörnmark

Missionär och Pastor

George Verwer

George Verwer

Missionsledare

Kungsporten Lovsång

Kungsporten Lovsång

Lovsångsband

Lokala Engagesamlingar

Malmö

Linköping

Göteborg

Stockholm

Uppsala

Borås

Skellefteå

Bollnäs

Örebro

Program

Arrangörer

Medarrangörer

EFK, SAM + lokala församlingar inkl. Kungsporten, Allianskyrkan, Råslätts församlingsgemenskap, International Church

Mediapartner