Streams

The unfinished task
Det handlar om att lokalisera och strategiskt rikta missionen mot de onådda, minst nådda och bibellösa folken i världen. Hur ser situationen ut i världen idag? Hur många är onådda idag? Var finns dom?

Det hjärtat är fullt av talar munnen 
Dela evangeliet med de som aldrig har hört.

Matt. 24:14 – Ett vittnesbörd bland alla folk
Jesus talar om att det ska finnas ett vittnesbörd bland alla folk innan Han kommer tillbaks. Vad innebär det? Vi talar om att starta församlingar där inga finns.

Vägen Ut
Vart ska jag åka? Vad ska jag göra? Hur finner jag min kallelse? Hur förbereder jag mig?

De bibellösa folken
Sune Ceder som bott över 30 år på Papua Nya Guinea och arbetat med Deuda folket tar dig på en resa till ett folk som var bibellöst men som Sune och Britt hjälpte få bibeln på sitt språk. Du kommer få möta språk- och kulturutmaningar som dom stött på där under sin tid.

Anmälan till Streams

    En stream är 2x25 minuter och körs två gånger med paus emellan. Du kan anmäla dig till två streams. De bibellösafolken är 2x50 minuter