Streams

The unfinished task
Det handlar om att lokalisera och strategiskt rikta missionen mot de onådda, minst nådda och bibellösa folken i världen. Hur ser situationen ut i världen idag? Hur många är onådda idag? Var finns dom?

Det hjärtat är fullt av talar munnen 
Dela evangeliet med de som aldrig har hört.

Matt. 24:14 – Ett vittnesbörd bland alla folk
Jesus talar om att det ska finnas ett vittnesbörd bland alla folk innan Han kommer tillbaks. Vad innebär det? Vi talar om att starta församlingar där inga finns.

Vägen Ut
Vart ska jag åka? Vad ska jag göra? Hur finner jag min kallelse? Hur förbereder jag mig?

De bibellösa folken
Idag saknar 1,5 miljarder människor hela bibeln på sitt språk. Vad görs åt den situationen? Hur ser vi till att alla språk får tillgång till bibeln på sitt språk?

Anmälan till Streams och boende

    En stream är 2x25 minuter och körs två gånger med paus emellan. Du kan anmäla dig till två streams. De bibellösafolken är 2x50 minuter