Streams

Streams

    En stream är 2x25 minuter och körs två gånger med paus emellan. Du kan anmäla dig till två streams. Prova på bibelöversättning är 2x50 minuter