• 15:00 – 19:30 Missiologisk konsultation – Församlingsledning, föreståndare, pastorer, missionärer och missionsråd. Anmälan görs via din lokala pastor/föreståndare eller via den här länken
    Frågor kan mejlas till director@folk.se
  • Plats: Missionskyrkan, Mariagatan 33 Nässjö